De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Akte

betekenis & definitie

geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen; moet ondertekend zijn. B.W. spreekt ook wel van A. in zin van rechtshandeling (afgeleid van Lat. actus; zie bij. artt 167, 169, 1451).

Authentieke A. wordt verleden door of ten overstaan van openb. ambtenaar (art. 1905 B.W.), speciaal notaris, verder o.a. deurwaarder, ambt. van de burg. stand. Authentieke A. levert tussen partijen volledig bewijs op (art. 1907 B.W.). Tegenover ieder bewijst zij, wat ambt. verklaart te hebben verricht of waargenomen. Grosse* van authentieke A. kan, gelijk rechterlijk vonnis, geëxecuteerd worden. Onderhandse A. levert tussen partijen volledig bewijs op, mits echtheid der handtekeningen erkend of bewezen is.