De Kleine Winkler Prins

Nederlandse encyclopedie uit 1949

Gepubliceerd op 29-09-2020

2020-09-29

Afstamming

betekenis & definitie

de betrekking tussen ouders en kinderen: wettig, indien de kinderen uit huwelijk geboren zijn, anders onwettig. Kind, staande huwelijk geboren, wordt geacht wettig te zijn; man van de moeder kan wettigheid ontkennen op gronden van artt. 306-309 B.W.

Wettige A. wordt gewoonlijk bewezen door geboorte-akte.