De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Accijns

betekenis & definitie

belasting op voor verbruik bestemde goederen. Is een aanvulling en correctief op zgn. draagkrachtbelastingen.

Strekking van A. is belasting te heffen van de menselijke consumptie van bepaalde goederen. Als belastingschuldenaar geldt de producent, die het bedrag op zijn afnemers verhaalt (indirecte belasting van de consument). Hieruit volgt dat ook het ingevoerde product dient getroffen te worden door A. of equivalent invoerrecht, maar ook dat belasting moet kunnen worden terugbetaald bij uitvoer van belaste goederen (afschrijving, drawback). In Ned. bestaat thans A. op suiker, wijn, gedestilleerd, zout, bier, geslacht, tabak, in Ned.Indië op gedestilleerd, petroleum, tabak, bier, suiker, lucifers; in Big werden na W.O. I ook bijz. verbruiksbelastingen ingesteld die in wezen A. zijn en er dikwijls naderhand mee versmolten worden, A. op vnl. wijn, bier, suiker, margarine, tabak, lucifers, alcohol, brandewijn.