Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Gepubliceerd op 18-05-2017

2017-05-18

Socialistisch Realisme

betekenis & definitie

Kunst die in de Sovjet-Unie op een partijcongres in 1934 tot officiële doctrine werd verklaard. Met de kunst diende de staat, de arbeider en het socialisme verheerlijkt te worden. Ook in andere communistische landen werd dit de officiële kunst.

Typerende onderwerpen waren het werk op de collectieve boerderijen, scènes uit grootschalige fabriekscomplexen en heldhaftige afbeeldingen van Stalin, alles in een geïdealiseerde stijl. Vaak op groot formaat. Na de dood van Stalin in 1953 kwam er langzaam ruimte voor andere kunstvormen, tot de Sovjet- Unie vanaf 1989 uiteenviel en het Socialistisch Realisme helemaal verdween. Is nu alleen nog te vinden in het communistische bolwerk Noord-Korea.