Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Gepubliceerd op 18-05-2017

2017-05-18

Minimalisme

betekenis & definitie

Ook: mimimal art. Ontstond in de jaren 1960, vooral in Amerika, als reactie op het Abstract Expressionisme. Persoonlijke expressie werd afgewezen, een kunstwerk werd volledig uitgedacht voordat het uitgevoerd werd, zodat elke vorm van spontaniteit vermeden werd.

Een kunstwerk wordt opgebouwd uit simpele, vaak geometrische, monochrome vormen, zoals in de schilderijen van Elsworth Kelly. Minimalisme is sterk vertegenwoor-digd in de beeldhouwkunst, waarin gelijkvormige elementen, vaak van industriële materialen, in een repeterend patroon worden samengebracht, zoals in het werk van Carl André stonden.