valuta betekenis & definitie

v. waarde, geldswaarde; muntvoet; inz. wisselwaarde; datum, waarop in een rekening-courant de renteberekening over een post ingaat; ruilmiddel;

—clausule, waarde-erkenning.