Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Gepubliceerd op 19-09-2019

titel

betekenis & definitie

m. opschrirt, (ambts)benaming; aanspraak, rechtsgrond, recht om Iets te bezitten, te eisen enz.