Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Gepubliceerd op 19-09-2019

sacrament

betekenis & definitie

o. genademiddel; in de Protest, kerk zijn er twee; Doop en Avondmaal (in de oud Luth. kerk bovendien het Vormsel); in de R.K. Kerk zeven: de Doop, het Vormsel, het Sacrament des Altaars (Communie), de Biecht, het Oliesel, het Priesterschap en het Huwelijk.

— Somtijds ook als een soort vloek gebruikt: sapperment! sakkerloot!