Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Gepubliceerd op 19-09-2019

electro-chemie

betekenis & definitie

v. leer v. d. samenhang en onderlinge beïnvloeding v. chemische en electrische verschijnselen.