Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Gepubliceerd op 20-09-2019

depôt

betekenis & definitie

o. ter bewaring gegeven goed; bewaarplaats, stapelplaats v. koopmansgoederen; magazijn, opslagwinkel, afzetflliaal; plaats voor de uitrusting en africhting der aanvullingsmanschappen; aanvullingsmagazijn v. krijgsbehoeften enz.; bezinksel, afzetsel in vochten.