censuur betekenis & definitie

v. toezicht op couranten, boeken en toneelstukken van wege de Paus of van wege een Staat waar geen drukpersvrijheid bestaat of waar deze tijdelijk of

gedeeltelijk beperkt is; disciplinaire straf (inz. in de

R.K. Hiërarchie); berisping.