Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Gepubliceerd op 20-09-2019

caput

betekenis & definitie

(Lat.) o. hoofd; .—mortuum.

dodekop; wat bij bet distilleren als dood overschot op de bodem bUJft; ook: naam v. e. rode kleurstof, door gloeiing uit ijzeroxyde gemaakt.