Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Gepubliceerd op 11-11-2021

uitdrukking

betekenis & definitie

v. uitdrukkingen (het uitdrukken; hetgeen uitgedrukt is of wordt: 1 zegswijze; 2 karakteristieke, sprekende gelaatstrek; ziel, leven):

1. woorden en uitdrukkingen in de taal;
2. een gelaat zonder uitdrukking; nog: dit komt niet tot uitdrukking, niet tot zijn recht, is niet merkbaar.