Gepubliceerd op 11-11-2021

schout-bij-nacht

betekenis & definitie

m. schouten-bij-nacht, schout-bij-nachts (oorspr. bevelhebber tot wiens taak het behoorde, te zorgen, dat de schepen ener vloot bij nacht in de voorgeschreven orde voeren; bevelhebber van een smaldeel; thans: laagste rang der vlagofficieren, een rang beneden den vice-admiraal).

< >