Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Gepubliceerd op 11-11-2021

moreel

betekenis & definitie

1. bn., bw.; betrekking hebbende op, gegrond op het innerlijk gevoel van zedelijkheid, deugd of waarde; zedelijk: dat is mijn morele overtuiging; een moreel mens, zedelijk; hij is moreel bedorven, dat is moreel onmogelijk; Z.-N. de morele boekhouding (van een gevangene), de aantekeningen over zijn gedrag;

2. o.; iems. zedelijke krachten als een geheel beschouwd: het moreel der troepen, gevoel van innerlijke waarde of kracht.