Zomerse dagen betekenis & definitie

Een zomerse dag heeft een temperatuur van 25,0 graden of hoger. Mei telt in De Bilt gemiddeld (1981 tot 2010) 3 zomerse dagen, juni 5, juli 9, augustus 7 en september 2.

Zomerse temperaturen van 25 graden of hoger komen in het binnenland op gemiddeld 20 tot 40 dagen per jaar voor, de meeste in het zuidoosten. Aan de kust worden gewoonlijk 5 à 10 zomerse dagen gehaald. In warme zomers kan dat aantal ook daar tot 20 of 30 dagen en plaatselijk nog meer oplopen.

Vlissingen telde in 1947 in totaal 38 zomerse dagen. Het KNMI in De Bilt kwam in 1947 op 64 zomerse dagen (waarvan 46 in de drie zomermaanden). Dit zijn de grootste aantallen sinds dit in 1849 is bijgehouden. Maastricht telde in 1947 maar liefst 80 zomerse dagen.
Zomerse dagen in het zuiden

Het zuiden van ons land profiteert het meest van zomerse warmte. In Brabant en Limburg loopt de thermometer in bijzonder warme zomers alleen al in de drie zomermaanden op meer dan 45 dagen op tot boven de 25 graden. Recordmaanden waren hier juli 2006 met 27 zomerse dagen en juli 1994 met 26 zomerse dagen. Augustus 1947 deed nauwelijks onder voor dat record met plaatselijk 25 zomerse dagen.

De langste aaneengesloten reeks noteerde De Bilt van 29 juli tot 15 augustus 1975 met een serie van 18 zomerdagen. Het tijdvak 23 juni tot 9 juli 1976 leverde 17 zomerse dagen achter elkaar. Landelijk staat het record op een serie van 26 zomerse dagen tussen 20 juli en 14 augustus 1911 in Maastricht.

Gepubliceerd op 14-06-2016