Arctische lucht betekenis & definitie

Arctische lucht is afkomstig uit de poolstreken. Wind uit die richting levert koud weer op.

Lucht afkomstig uit de poolstreken, het gebied van de Noordelijke IJszee, Groenland en het noorden van Scandinavië wordt arctische lucht genoemd. In de vaak met sneeuw en ijs bedekte gebieden in het noorden is het koud. Als de wind uit die richting waait, levert dat natuurlijk koud weer op. Al is de lucht onderweg wel minder koud geworden.

Wanneer de route over het zeegebied tussen IJsland en Scandinavië loopt en een lange weg over zee aflegt, warmt de lucht onderweg op en neemt het vocht op. Weerkundigen noemen dat maritiem arctische lucht, op de weerkaart afgekort als mAl.

Het binnenvallen van die lucht gaat vaak met een stormachtige noordwestenwind, waarbij de temperatuur fors kan dalen. Vooral op grote hoogte is de lucht meestal zeer koud. Dit is vooral goed te merken in berggebieden, waar het snel kouder wordt met de hoogte. De harde wind maakt het vooral daar soms bitter koud.

Vooral wanneer de arctische lucht van oorsprong uit het noorden van Scandinavië, Siberië of Rusland komt en grotendeels over land wordt aangevoerd kan het erg koud worden. Bij aanvoer over de Oostzee wordt de kou getemperd. In de meteorologie wordt deze luchtsoort continentaal arctisch genoemd, afgekort met cAL.

Gepubliceerd op 14-06-2016