Aerosolen betekenis & definitie

Aerosolen zijn kleine stof- of vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven, bijvoorbeeld roetdeeltjes afkomstig van het verkeer.

Samen met schadelijke gassen zoals zwaveldioxide, stikstofdioxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen (VOS), vormen aerosolen luchtvervuiling. In deze samenstelling noemen we aerosoldeeltjes ook wel fijnstof.

Aerosolen spelen een belangrijke maar complexe rol in onze atmosfeer, in luchtvervuiling en klimaatverandering. Welke rol ze precies spelen in ons klimaat is nog onduidelijk. Door gebruik te maken van satellietwaarnemingen komen we meer te weten over het gedrag van aërosolen en hun precieze rol in de atmosfeer.

Om de rol van aerosolen te onderzoeken is het nodig te kijken naar de verschillende typen aerosolen, naar zonnestraling en het gedrag van wolken. Aerosolen hebben namelijk invloed op wat er met de zonnestraling gebeurt. Ook blijkt in het huidige onderzoek naar klimaatverandering dat aerosolen het gedrag en de vorming van wolken sterk kunnen beïnvloeden.

Gepubliceerd op 14-03-2016