Canon betekenis & definitie

Canon (Gr. kanon, voorschrift) is een meerstemmige compositie waarbij alle stemmen dezelfde melodie zingen, maar steeds na elkaar inzetten.

Oorspronkelijk gold de term in de 14e en 15e eeuw niet voor de compositie, maar voor het voorschrift dat hierbij werd gevolgd, bijvoorbeeld vergroting of verkleining (grotere notenwaarde of kleinere notenwaarde). Geliefd waren in die tijd de zgn. 'raadselcanons' waarbij de componist de melodie een geheimzinnige spreuk meegaf, bedoeld als aanwijzing voor de uitvoering. Bijvoorbeeld: 'Wie zich vernedert zal verhoogd worden' (d.w.z. verticale omkering).