Reclame betekenis & definitie

Het overbrengen van een boodschap van een producent naar een consument, met het doel de verkoop van een produkt te stimuleren. Als het een homogeen produkt betreft, is het maken van individuele reclame weinig zinvol. Voor dergelijke produkten wordt alleen collectieve reclame gevoerd: melk, de witte motor.

De reclamecodecommissie houdt toezicht op het naleven van de reclamecodes. De reclameraad houdt zich in het bijzonder bezig met het toezicht op de reclame via radio en televisie.