Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Produktiefactoren

betekenis & definitie

Produktiefactoren zijn natuur, kapitaal en arbeid. Protectie

Het nemen van maatregelen om het eigen bedrijfsleven te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Er zijn verschillende mogelijkheden:

- het heffen van invoerrechten',
- contingent er ing (er wordt een maximum vastgesteld aan het aantal of aan de geldswaarde van de invoerprodukten);
- non-tarifaire belemmeringen: het opstellen van wettelijke regels die de eigen produkten bevoordelen. Ook aan de grenzen is het mogelijk de invoer te bemoeilijken door een ingewikkeld administratief systeem toe te passen op de afhandeling;
- exportsubsidies, waardoor produkten tegen een lagere prijs aan het buitenland geleverd kunnen worden;
- handelsverdragen, die aangesloten landen in een voordeelpositie kunnen brengen ten opzichte van derden.