Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Prijselasticiteit van het aanbod

betekenis & definitie

Maat voor de verandering van het aanbod als er een prijs verandering is:

$$$E_{a/p}=\frac{percentuele\:verandering\:van\:de\:aangeboden\:hoeveelheid}{percentuele\:verandering\:van\:de\:prijs}$$$

Verandert het aanbod procentueel meer dan de prijs, dan wordt het aanbod elastisch genoemd (Ea/p >1). Anders is het inelastisch (Ea/p < 1).