Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

OPEC

betekenis & definitie

De OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) bestaat uit een aantal olielanden uit de Derde Wereld. Die landen proberen door onderlinge afspraken over het produktieniveau tot een redelijk stabiel prijspeil te komen.

Toen het Westen zich bewust werd van zijn kwetsbare positie na de oliecrisis van 1973, is daar begonnen met de produktie van Noorzeeolie. Ook probeert het Westen zijn afhankelijkheid van de OPEC-landen te verminderen door een grotere toepassing van kernenergie, het veelvuldiger gebruik van aardgas en het zoeken naar alternatieve energiebronnen (wind- en zonne├źnergie).