Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 17-05-2017

2017-05-17

Opbrengsten bij volkomen concurrentie

betekenis & definitie

De prijs van de goederen wordt bepaald door de totale vraag en het totale aanbod. De individuele aanbieder heeft geen invloed op de prijs; hij is hoeveelheidsaanpas- ser en kan dus alleen beslissen hoeveel goederen hij zal aanbieden. Als de prijs van het produkt ƒ 8 is, dan stellen we de volgende tabel op:

$$$\begin{array}{|c|c|c|c|}

\hline

Aantal\:producten & Totale\:opbrengst & Gemiddelde\:opbrengst & Marginale\:opbrengst \\ \hline

1 & 8 & 8 & 8 \\ \hline
2 & 16 & 8 & 8 \\ \hline
3 & 24 & 8 & 8 \\ \hline
4 & 32 & 8 & 8 \\ \hline
5 & 40 & 8 & 8 \\ \hline
6 & 48 & 8 & 8 \\ \hline
7 & 56 & 8 & 8 \\ \hline
8 & 64 & 8 & 8 \\ \hline
9 & 72 & 8 & 8 \\ \hline
10 & 80 & 8 & 8 \\ \hline

\end{array}$$$

De totale opbrengst (TO) is het aantal verkochte produk¬ten x de prijs. De stijging van de TO is proportioneel; de opbrengst stijgt evenredig met de afzet.

De gemiddelde vogeldxk opbrengst (GO) is constant, namelijk ƒ 8. De marginale opbrengst (MO) is de toename van de op¬brengst bij de verkoop van één extra produkt. MO is ook constant, namelijk ƒ 8.

Zie de grafiek.