Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Munt, ‘harde’

betekenis & definitie

DNB voert al jaren een beleid voor het hard houden van de Nederlandse gulden. Een van de manieren om dit te bereiken, is het inflatietempo zo laag mogelijk te houden. Wanneer namelijk in Nederland de prijsstijgingen lager zijn dan in het buitenland, zal ons land in verhouding goedkoper worden. De concurrentiepositie wordt dan versterkt, waardoor de export en de vraag naar de gulden toenemen. De grotere vraag zal de koers van de gulden doen stijgen.

Als Nederland ten gevolge van de lage inflatie een ‘goedkoopte-eiland’ wordt, schaffen we minder produkten uit het dure buitenland aan. Daardoor worden er minder guldens aangeboden, waardoor weer de koers van de gulden stijgt.

Deze koersstijging belemmert echter onze export, waardoor de versterking van onze concurrentiepositie ten gevolge van de lagere inflatie weer grotendeels ongedaan gemaakt wordt.

Een ander gevolg van de harde gulden kan zijn dat het rentepercentage gaat dalen. Als buitenlandse beleggers vertrouwen hebben in de harde gulden, stroomt er voortdurend geld naar Nederland toe. Dit overschot op de betalingsbalans zal tot gevolg hebben dat de geldmarkt ver-ruimd wordt, wat een neerdrukkend effect heeft op het rentepercentage. Beleggers zullen een lager rentepercentage wel accepteren als het inflatietempo relatief ook lager is dan in het buitenland.