Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Mededingingsregeling

betekenis & definitie

Een overeenkomst tussen twee of meer ondernemingen waarin de onderlinge concurrentie is geregeld. Wanneer ondernemingen een sterke economische machtspositie opbouwen en daar misbruik van maken, kan de minister van Economische Zaken daartegen optreden op grond van de Wet Economische Mededinging.

Mededingingsregelingen (kartelovereenkomsten) kunnen door de minister onverbindend verklaard of vernietigd worden. Zo is de collectieve verticale prijsbinding in Nederland verboden. Hiervan is sprake als leveranciers van goederen onderling afspraken maken over verkoopprijzen waaraan de afnemers zich te houden hebben. De afnemer wordt van verdere levering van dat produkt uitgesloten, als hij zich niet aan de vastgestelde verkoopprijs houdt.