Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Loonkosteninflatie

betekenis & definitie

Als de arbeidsproduktiviteit achter blijft bij de stijging van de loonkosten, zullen de arbeidskosten per eenheid produkt omhoog gaan, waardoor prijsstijgingen zullen optreden. Als deze prijsstijgingen weer nieuwe loonsverhogingen veroorzaken, kan dit leiden tot een loon-prijsspiraal, waarin de lonen en de prijzen elkaar opjagen. Dit verschijnsel van loonkosteninflatie zal op den duur de werkgelegenheid aantasten, om de volgende redenen:

- De winsten dalen, zodat de investeringsbereidheid afneemt.
- Er zal getracht worden door reorganisatie en sanering bepaalde produktieprocessen goedkoper te maken.
- Er zal naarstig gezocht worden naar arbeidsbesparende technieken.
- Arbeidsintensieve produktieprocessen zullen sneller in het buitenland (met lagere loonkosten) verricht worden. Dit laatste verschijnsel wordt wel loonveredeling genoemd.