Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Hypotheekbanken

betekenis & definitie

Banken die hypothecaire leningen verstrekken met een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis) als onderpand. De hypotheekbank verschaft zich geld door het uitgeven van obligaties: pandbrieven.

Het aandelenkapitaal is geen werk-, maar waarborgkapitaal. Daarom wordt dit aandelenkapitaal zo klein mogelijk gehouden. Als het eigen vermogen van de hypotheekbank echter te klein dreigt te worden, kunnen de aandeelhouders verplicht worden het niet-volgestorte deel op hun aandelen alsnog vol te storten.

Er is grote concurrentie met de institutionele beleggers, die in het voordeel zijn omdat ze door hun verzekeringsactiviteiten over eigen vermogen beschikken. Ze hoeven niet eerst obligaties uit te geven om aan de benodigde geldmiddelen te komen.