Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Goederen, collectieve

betekenis & definitie

Goederen die ten dienste staan van de hele gemeenschap. Ze kunnen niet in afzonderlijke eenheden gekocht worden. De overheid produceert deze goederen en via het belastingstelsel laat ze de burgers ervoor betalen. Voorbeelden van collectieve goederen zijn het leger, de politie en de brandweer, het Deltaplan en de justitie. Individuele goederen die de overheid gratis of ver beneden de kostprijs verschaft (zoals onderwijs en bibliotheken), heten quasi-collectieve goederen.