Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Depreciatie

betekenis & definitie

Een koersdaling van de valuta bij flexibele wisselkoersen. Als bijvoorbeeld de waarde van de dollar daalt ten opzichte van de gulden, heeft dit voor Nederland positieve en negatieve gevolgen.

Voordelen:

- Het wordt aantrekkelijker voor buitenlanders om in Nederlandse waardepapieren te beleggen (het valutarisico neemt af), waardoor de rente in Nederland kan dalen. Dit stimuleert bedrijven om te investeren.
- Goederen die geïmporteerd moeten worden omdat Nederland ze niet kan maken, worden goedkoper (olie, metalen, maar ook zeer hoogstaande medische zorg). Vooral in arme landen met een zwakke munt zijn deze goederen vaak te duur om geïmporteerd te worden.
- Schulden in buitenlandse valuta worden minder waard. Ook hier is de situatie van arme landen duidelijker herkenbaar. Wanneer Zuidamerikaanse landen de waarde van hun munteenheid verlagen om gemakkelijker te kunnen exporteren, neemt de waarde van hun dollarleningen in hun eigen valuta ook hard toe.

Nadelen:

- De Nederlandse uitvoer daalt, want onze goederen worden duurder in het buitenland.
- De invoer neemt toe, omdat produkten uit het buitenland goedkoper worden.
- Er dreigt een afnemende werkgelegenheid.