Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Bedrijfsverenigingen

betekenis & definitie

Verenigingen die zijn opgericht met het doel de sociale verzekeringswetten uit te voeren. Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers te verzekeren. De werkgevers- en werknemersorganisaties besturen samen de bedrijfsverenigingen. De meeste bedrijfsverenigingen hebben echter de uitvoering van de verzekeringswetten (de Ziektewet, de WW, de AAW en de WAO) overgedragen aan het GAK, het Gemeentelijk Administratie Kantoor. Slechts een kleine groep bedrijfsverenigingen heeft de uitvoering in eigen hand gehouden.