Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

Akkoord

betekenis & definitie

Tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt bij de Stichting voor de Arbeid onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden die voor een of meerdere jaren zullen gelden. Als deze organisaties tot overeenstemming komen, wordt er een centraal of sociaal akkoord gesloten: collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), die gelden per bedrijfstak of onderneming. Omdat de metaalsector een van de grootste sectoren is, wordt de metaal-CAO vaak als richtlijn gebruikt bij het afsluiten van andere CAO’s.