Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Accijns

betekenis & definitie

Verbruikersbelasting op bijvoorbeeld alcoholische dranken, tabak en benzine. Deze belasting wordt toegepast om het gebruik ervan te ontmoedigen.