Zusters van Diepenveen betekenis & definitie

klooster voor den vrouwelijken tak van de Windesheimer congregatie, voortgekomen uit de Zusters v. h. Gemeene Leven te Deventer, in 1401 door Johannes Brinckerinck met medewerking van Zwedera van Runen begonnen, en in 1408 voor goed als St.

Agnietenklooster gesticht. Een soort van menologium, levensbeschrijvingen van door heiligheid uitmuntende zusters, is: Vanden doechden der vuriger en stichtiger susteren van Diepenveen, tot op het einde der 15e eeuw voortgezet.U i t g.: D. A. Brinckerink (1903-*04). V. Mierlo.