Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

2019-08-15

Zusters van de H. Jeanne d’Arc

betekenis & definitie

Congregatie, opgericht Kerstmis 1914 in Worcester (Mass. V.S.) met het doel aan priesters geestelijke en stoffelijke hulp te verleenen, door gebeden en werkzaamheden voor dat doel op te offeren en in pastorieën, scholen, retraite- en rusthuizen de huishouding te verzorgen.

Gesticht door den Assumptionist Clemens Staub. In 1917 werd het moederhuis naar Quebec, 1918 naar het nabijgelegen Bergerville verplaatst.

Er zijn huizen in Canada, de Ver. Staten en Frankrijk.Feugen.