Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 08-01-2020

2020-01-08

Zolder

betekenis & definitie

1° bergruimte onder het dak, waarvan de vloer ongeveer op gelijke hoogte ligt als de dakvoet of goot. Ligt de vloer belangrijk hooger, dan spreekt men van een vliering.

Dez. dient, behalve als bergruimte, ook als warmte-isolatie voor de eronder gelegen vertrekken.2° Verdieping in een pakhuis, onverschillig of deze direct onder het dak of lager ligt. v. Emlden.