Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 08-01-2020

Wettelijk voorschrift

betekenis & definitie

Volgens Ned. recht zijn handelingen ter uitvoering van een w. v. niet strafbaar (art. 42 W. v. S.).

Vlg. Belg. recht is er geen strafbare gedraging, wanneer het feit door de wet geboden en door de overheid bevolen werd. Daarenboven, indien het feit door de overheid bevolen werd en het met de wet strijdig is, zal overeenkomstig art. 152 en 260 W. v. Str. de ondergeschikte niet strafbaar zijn en zal alleen de meerdere, die het bevel gegeven heeft, verantwoordelijk zijn. Alleen wanneer de onwettigheid klaarblijkelijk is, zou het ambtelijk bevel voor den ondergeschikte geen voldoende rechtvaardiging zijn. Collin.