Wassilij Kandinskij betekenis & definitie

Russisch kunstschilder. * 5 Dec. 1866 te Moskou. K. is een der eerste Expressionistische schilders, een der baanbrekers van een kunstvisie, die „afrekende” met het Impressionisme en het innerlijke gevoelsleven op directe wijze, zonder afbeelding van bekende en gewende voorwerpen, wilde weergeven.

In 1912 legde hij zijn opvattingen vast in een theoretisch geschrift, getiteld „Over het geestelijke in de kunst”. Ook schreef hij in dat jaar een verhandeling over de klankwaarde der kleuren.

Hij stichtte den „Blauer Reiter”, een blad en een beweging, waardoor de gemoederen der beeldende kunstenaars, vooral in Duitschland, sterk in beweging werden gebracht. Hij werd, wonend in Dessau, metterdaad de voorman der Expressionistische schilders.

K. streefde een „absolute” schilderkunst na, hij trachtte de verborgen krachten, die de wereld bewegen, op het vlak vast te leggen. Men wordt bij zijn werk het meest getroffen door zijn kleurgevoel, maar de kleur vertegenwoordigt een geheel andere waarde dan in het Impressionisme het geval was.

In 1913 schreef hij een biographie over zichzelf, in 1926 volgde nog een verhandeling over punt, lijn en vlak.Engelman.