Wash betekenis & definitie

ondiepe baai in de Noordzee, tusschen de Eng. graafschappen Norfolk en Lincolnshire, 35 km lang, 25 km breed. Hierin stroomen uit de Ouse, Nene en Welland.

Havens: Boston en Kings Lynn.