Walther Rathenau betekenis & definitie

Duitsch industrieel, economist, wijsgeer en staatsman. * 29 Sept. 1867 te Berlijn, ✝ (vermoord) 24 Juni 1922 aldaar. Sedert 1899 lid van den beheerraad der Allg.

Electrizitiits Gesellschaft; tijdens den Wereldoorlog verbonden aan den Generalen Staf. voor de bevoorrading van Duitschland aan grondstoffen. Hij vertegenwoordigde zijn land op de conferenties te Spa (1920) en te Cannes (1922); in 1921 minister van Herstel, en in Febr. 1922 van Buitenl.

Zaken; was voorstander van de uitvoering van het Verdrag van Versailles, wat, samen met zijn Joodsche afkomst, hem door de nationalisten verweten werd.Werken: Zur Kritik der Zeit (1912); Zur Mechanik des Gerates (1913); Von kommenden Dingen (1917): Probleme der Friedenswirtschaft (1917); Die neue Wirtschaft (1918) ; Die neue Gesellschalt (1919); Gesammelte Schriften (1918 en 1929).

Lit. : Gottlieb, W. R. Bibliographie (1929); Fernholz, W. R. als Nationalökonom (1930). Cosemans