Walter Savage Landor betekenis & definitie

Eng. dichter en schrijver. * 30 Jan. 1775 te Warwick, † 17 Sept. 1864 te Florence. Een mensch met een opstandige ziel en onstuimig karakter, die van alle aandoeningen alleen de uitersten kende en zulks tot uiting bracht in zijn talrijke geschriften van zeer uiteen loopenden aard, o.a. Poems (1795); Gebir. een epos (1798); Don Julian, een machtige tragedie, evenwel niet zonder gebreken in bouw en dialoog (1811); de vermaarde Imaginary Conversations (1824-’29); Pericles and Aspasia (1836); Pentameron (1837); Hellenics (1847).

Als prozaïst staat L. hoog aangeschreven.Uitg.: Works and Life, d. J. Forster (1846, onnauwk. en onvoll.); d. C. G. Crumps (1891-’93); d. T. E. Welby (1927); d. Stephen Wheeler (1933). Selections uit Imag. Convers., d. H. Ellis (1933).

Lit.: Milton Symons, The Rom. Mov. in Eng. Poetry; Bradley, The Early Poems of L. (1914); H. C. Munchin, L., Last Days, Letters and Convers. (1934).

F. Visser.