Walter Raleigh betekenis & definitie

Sir, Eng. ontdekkingsreiziger, staatsman, geschiedschrijver, dichter, enz. * 1552 (?) te Hayes Barton (Devonshire), ✝ 29 Oct. 1618 te Londen. Studeerde in Oxford.

Gedreven door zijn avontuurlijken geest, nam hij deel aan oorlogen in Frankrijk, Holland en Ierland. Ondernam reizen naar N. en Z.

Amerika en stichtte, na vele vergeefsche pogingen, Virginia, genoemd naar de Virgin Queen, Elizabeth. Beschuldigd van samenzwering tegen Jacobus I, zat hij een tijd gevangen in den Tower, waar hij zijn History of the World schreef, een typisch voorbeeld van het overladen proza uit dien tijd.

Op zijn aandringen publiceerde → Spenser in 1590 de eerste drie boeken van de Faerie Queene. Wegens het in gevaar brengen van de betrekkingen met Spanje werd hij ter dood veroordeeld en onthoofd.

Van zijn vnl. philosophische gedichten is The Pilgrimage het bekendst.Uitg.: Complete Works, ed. door Oldys en Birch (8 dln. 1829) ; The Poems (ed. Agnes M. C. Latham, 1929).

Lit.: Edw. Thompson, Sir W. R.: The Last of the Elizabethans (1935); Taylor, W. R. (1902); Lemonnier, W. R. (1931). Beek