Waal betekenis & definitie

Kers, behoorende tot de soort Prunus cerasus en gekenmerkt door zure, niet langwerpige vruchten.