Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

Vorst

betekenis & definitie

1° (Fr.: Forest) voorgemeente van Brussel, in de Belg. prov. Brabant (VI 96 C3); opp. 624 ha ; ca. 46 000 inw. (een derde Kath.). In 1840: ca. 1000 inw.; belangrijke brouwerijen, zeepziederijen, schoenfabrieken en andere nijverheid. Interessante oude St.

Denijskerk, waar de relieken van de plaatselijke maagd-martelares St. ➝ Alena bewaard worden. Te V. was een Benedictinessen-abdij, gesticht in 1099 en opgeheven in 1796. Lindemans.2° Gem. in de prov. Antwerpen ; ten Z. van Geel; opp. 1 549 ha; ca. 3 500 inw. (Kath.). Landbouw. De St. Gertrudiskerk te Grootvorst heeft een massieven baksteenstoren met vijf verdiepingen, monument van de 3e klas, evenals de pastorie. Zrs. Ursulinen. Te Kleinvorst of Meerlaar een St. Niklaaskerk. Zrs. van Vorselaar. Lauwerys.