Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

2019-11-04

Vordering

betekenis & definitie

1° (inschuld) ➝ Verbintenis.

2° (Burgerlijk proces). V. is een beroep op de rechterlijke macht om een recht te doen vaststellen of te doen eerbiedigen bij middel van sancties door de wet voorgeschreven of toegelaten. ➝ Dagvaarding; Conclusie.
3° (Strafproces) Voor Ned. zie ➝ Requisitoir.

Belg. recht. In engeren zin bedoelt v. de geschreven akte van het Openbaar Ministerie, waarbij dit laatste zijn vordering tot straf bij de strafrechtbanken uitoefent (in Nederland ➝ requisitoir). Een dergelijke v. is gebruikelijk voor den onderzoeksrechter.

4° (Milit.) ➝ Requisitie. Collin.