Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

2019-11-04

Voluut

betekenis & definitie

Gedeelte van het Ionische kapiteel (→ Griekenland, kol. 352), rustend op den zgn. → echinus; het bestaat uit een soort kussen, dat naar beide zijden in een spiraalwinding over den echinus naar beneden hangt. Op hoekzuilen vindt men soms het zgn. diagonaalkapiteel, waarbij twee v. rechthoekig op elkander staan, bijv. bij het Erechtheion te Athene.

W. Vermeulen.