Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-11-2019

Vérziendlieid

betekenis & definitie

Op lateren leeftijd gaat het accommodatievermogen van het oog vaak sterk achteruit, zoodat dichtbij gelegen voorwerpen niet scherp te zien zijn. Men spreekt dan van verziendheid of presbyopie. Men corrigeert het gebrek met een bril met bolle glazen. Vgl. →Bijziendheid; Oververziendheid.

< >