Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-11-2019

Verzien

betekenis & definitie

Een verouderd biologisch begrip, dat eenigszins verband houdt met dat van de →telegonie. Bij menschen en dieren zouden de nakomelingen tot de →teratologie behoorende misvormingen, ook nog vlekken of andere indrukken, vertoonen, wanneer de moeder tijdens de zwangerschap bepaalde invloeden heeft ondergaan. Dat bijv. uit twee zwarte runders een rood kalf geboren wordt, zou volgens deze theorie toe te schrijven zijn aan de aanwezigheid van een roode koe bij het dekken of tijdens de dracht of van iets van dien aard; het →Mendelisme leert echter, dat dit verschijnsel eenvoudig is toe te schrijven aan het feit, dat beide ouderdieren toevallig heterozygoot zijn voor den factor zwart en dus één op vier recessieve roode nakomelingen moeten geven. Dumon.

< >