Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

Verloren vorm

betekenis & definitie

(bronsgieten). De meest geperfectionneerde wijze van het in brons gieten van boetseerwerk is het bronsgieten met verloren vorm. Door middel van een lijm- of gelatinevorm vervaardigt men van het boetseerwerk een wasafgietsel, met een kern van vormzand. Op dit wasafgietsel maakt men een vorm van vormzand, waarna men de was wegsmelt en hierdoor plaatsruimte geeft aan het vloeibare metaal, dat dan denzelfden vorm krijgt als de weggesmolten (verloren) wasvorm.

Vgl. het artikel ➝ Klokkengieten.Etienne.