Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 04-11-2019

Vedel

betekenis & definitie

(fiedel), Middeleeuwsch strijkinstrument in vsch. grootten en afwijkenden vorm, met de giga als kleinste model; in de 12e eeuw peervormig, daarna met lichte inbuigingen van den romp, afzonderlijken hals (met rechtopstaande stemschroeven), in tegenstelling met de rebec, waarvan hals en romp uit één stuk waren. In de 15e e. kreeg de v. een breeder uitgebouwden romp.